top of page

Over het project (T)huis gezocht

Doel van het project

Via het project (T)huis gezocht willen de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen en het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen samenwerken om de leef- en woonomstandigheden van kwetsbare eenoudergezinnen in armoede te verbeteren. Dit bereiken we door kwaliteitsvolle en betaalbare woningen in te huren en aan deze gezinnen door te verhuren, sociaal contact organiseren om het isolement te doorbreken, ontwikkelingskansen voor kinderen vergroten, ...

Kinderarmoedefonds

Het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, verleent steun aan het project om de uitsluiting van kansarme kinderen en hun gezinnen tegen te gaan en om een meerwaarde te bieden tegenover de bestaande diensten en projecten, in strijd tegen de kinderarmoede.

Het Kinderarmoedefonds wil inspelen op de noden van eenoudergezinnen in armoede zodat hun kinderen met gelijke kansen hun leven kunnen starten. De focus ligt op het doorbreken van isolement van alleenstaande ouders en hun kinderen, het creëren van netwerken en de versterking van hun situatie in verschillende levensdomeinen.

Focuspunten

Het project zet voornamelijk in op vier sporen:

  • het doorbreken van het isolement waarin alleenstaande ouders in armoede en hun kinderen zich bevinden

  • de creatie van een omgeving met positieve ontwikkelingsprikkels voor kinderen van alleenstaande ouders

  • het creëren van netwerken voor alleenstaande ouders en hun kinderen

  • de versterking van de huisvestingssituatie van alleenstaande ouders en hun kinderen

Over het logo

Het logo met het hand is meerledig:

  • symbool voor een alleenstaande ouder met kind

  • samen strijden tegen armoede

  • samenwerking tussen Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen en Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen

(T)huis gezocht slaat op de focus van het project: een kwalitatieve woning zoeken én kwetsbare eenoudergezinnen ondersteunen om zich helemaal thuis te voelen in Aalst via netwerken, ondersteuning, informele ontmoetingsmomenten, ...

Original.png
bottom of page