top of page

Armoede bestrijden

Wat is Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst?

Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen is een vereniging in Aalst waar armen het woord nemen die strijdt voor gelijke rechten van mensen in armoede en een solidaire samenleving. We werken aan concrete veranderingen die de oorzaken van armoede aanpakken.

Structurele armoedebestrijding vraagt dialoog en verbinding tussen mensen in armoede, medestanders en beleidspartners, met als doel vooroordelen doorbreken, armoede uit de schaduw halen en het een gezicht geven. In de werking van Mensen voor Mensen staat de waardigheid en de kracht van mensen in armoede voorop. De organisatie voorziet tal van initiatieven om mensen samen te brengen en om samen het isolement te doorbreken.

De volledige werken van Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen vind je op de eigen website. Hieronder lichten we enkele initiatieven uit waarop we inzetten.

Speel-o-theek

In de speel-o-theek “Het Speelpaleis” kunnen gezinnen elke woensdagnamiddag kwaliteitsvol speelgoed uitlenen en andere ouders en kinderen ontmoeten. De speel-o-theek is een laagdrempelige manier om gezinnen in armoede uit hun isolement te halen en via samen spelen de band tussen ouder en kind te versterken. het is een plek voor iedereen, arm en niet-arm, waar respect, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan.

Woonondersteuning

Vrijwilligers gaan op pad met een gezin om hen te ondersteunen bij het opnemen van hun rechten, zoeken naar een kwalitatieve woning, bemiddelen met de huisbaas, ... Daarnaast willen we de structurele knelpunten in het woonbeleid in kaart brengen, aangezien dit aan de basis ligt van de problematische woonsituatie van heel wat gezinnen met een laag inkomen. We doen dit in een Woongroep, waar kwetsbare huurders ervaringen delen en er in gesprek gegaan wordt met het woonbeleid.

"Ik ga vanuit de Vierdewereldgroep regelmatig op huisbezoek bij gezinnen in armoede. Om contact te houden, te luisteren naar wat er leeft in het gezin en te ondersteunen waar nodig. Een mama zei onlangs tegen mij: 'Ik kijk zo uit naar je komst! Dat is voor mij een moment waarop ik efkes niet met mijn gezin moet bezig zijn en mijn hart kan luchten.' Dat doet mij als vrijwilliger zoveel deugd!”
Mia, vrijwilliger

Armoede bestrijden doen we samen, ook jij kunt je steentje bijdragen

Je kunt een groot verschil maken in de strijd tegen armoede:

  • luister naar het verhaal van mensen in armoede

  • werk mee als vrijwilliger

  • doe een gift

  • ga een partnerschap aan als bedrijf

Mensen voor Mensen isolement doorbreken.jpg
bottom of page