top of page
Vrouw met kind - hand_edited.jpg

Samen op weg naar duurzame woon- en levenskwaliteit voor kwetsbare eenoudergezinnen in Aalst

Over (T)huis gezocht

Met het project (T)huis gezocht bundelen Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen en het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen de krachten om de woon- en leefomstandigheden van kwetsbare eenoudergezinnen te verbeteren en kinderarmoede in Aalst structureel te bestrijden.

Vrouw met dochter.jpg

Aalst in cijfers

2.003

eenoudergezinnen met minstens één minderjarig kind

294

eenoudergezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning

70

eenoudergezinnen wonen in een sociale woning van het SVK

75

vrijwilligers bij Mensen voor Mensen

Huis met sleutel.jpg

Maak je mee het verschil voor een eenoudergezin?

Je woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen biedt naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarmee je een eenoudergezin helpt, tal van voordelen:

  • gegarandeerde huurinkomsten, ook bij tijdelijke leegstand

  • huurovereenkomst van minstens 9 jaar

  • coördinatie voor het onderhoud van de woning

  • fiscale voordelen en diverse premies

Kinderarmoede aanpakken

Mensen voor Mensen zet zich dagelijks in om armoede duurzaam aan te pakken vanuit dialoog en verbinding, met aandacht voor respect, gelijkwaardigheid en solidariteit:

  • het isolement doorbreken van alleenstaande ouders in armoede en hun kinderen

  • mensen verenigen in een ongedwongen sfeer

  • een omgeving creëren met positieve ontwikkelingsprikkels voor kinderen

Spelende kinderen.jpg

Laatste nieuws

bottom of page